Ngân hàng

Phó Tổng giám đốc Vietcombank làm Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng con tại Lào

Phó Tổng giám đốc Vietcombank làm Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng con tại Lào

(VNF) - Ngày 19/10/2018, tại thủ đô Vientiane (Lào), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) khai trương ngân hàng con 100% vốn tại Lào với tên gọi đầy đủ: Ngân hàng TNHH MTV Ngoại thương Việt Nam tại Lào.