Ngân hàng

LienVietPostBank lãi hơn 1.000 tỷ sau khi cắt giảm chỉ tiêu

LienVietPostBank lãi hơn 1.000 tỷ sau khi cắt giảm chỉ tiêu

Sau 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) đạt 1.014 tỷ đồng, hoàn thành 84,5% chỉ tiêu kế hoạch năm. Đáng chú ý, định mức kế hoạch nêu trên có được sau khi ngân hàng điều chỉnh giảm chỉ tiêu hoạt động năm 2018.
LienVietPostBank sắp tạm ứng cổ tức 4%

LienVietPostBank sắp tạm ứng cổ tức 4%