Nhân vật

Tổng giám đốc Vietsovpetro viết gì trong đơn từ chức?

Tổng giám đốc Vietsovpetro viết gì trong đơn từ chức?

(VNF) – “Hiện nay, sau một nhiệm kỳ thực hiện nhiệm vụ Tổng giám đốc Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro, ở vị trí người đứng đầu doanh nghiệp lớn có áp lực công việc thường trực cao, tuy đã rất cố gắng giữ gìn và rèn luyện, nhưng tôi đã gặp một số vấn đề về sức khỏe đang phải điều trị”, ông Từ Thành Nghĩa viết.
;