Nhân vật

Di sản của Paul G.Allen, đồng sáng lập Microsoft

Di sản của Paul G.Allen, đồng sáng lập Microsoft

(VNF) - Paul G.Allen, đồng sáng lập Microsoft, không chỉ để lại dấu ấn đặc biệt trong giới đầu tư công nghệ mà còn có một di sản “phi vật chất” khổng lồ bao gồm các hoạt động từ thiện toàn cầu, hoạt động bảo vệ môi trường và bảo tồn nghệ thuật.
Giấc mộng 100 tỷ USD của Masayoshi Son

Giấc mộng 100 tỷ USD của Masayoshi Son