Analytic

Nhân vật

Cựu Chủ tịch VRG Lê Quang Thung: Nghỉ hưu 6 năm vẫn bị khởi tố!

Cựu Chủ tịch VRG Lê Quang Thung: Nghỉ hưu 6 năm vẫn bị khởi tố!

(VNF) - Không như phần lớn các bị can trong các vụ án kinh tế gần đây bị khởi tố khi đang đương nhiệm hoặc đã chuyển sang lĩnh vực khác những vẫn đang giữ các chức danh cụ thể, ông Lê Quang Thung là trường hợp đặc biệt vì đã có quyết định nghỉ hưu 6 năm.