Analytic

Nhân vật

Cố Thủ tướng Phan Văn Khải - người mở đường cho doanh nghiệp tư nhân và kinh tế HTX

Cố Thủ tướng Phan Văn Khải - người mở đường cho doanh nghiệp tư nhân và kinh tế HTX

Sinh thời cố Thủ tướng Phan Văn Khải được xem là người mở đường cho doanh nghiệp tư nhân phát triển, thông qua việc chỉ đạo xây dựng Luật doanh nghiệp 2009 với tinh thần cốt lõi là nhà nước chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Cũng vì thế, tin nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải từ trần khiến rất nhiều doanh nhân xúc động.