Analytic

Tiêu điểm

Phát ngôn ấn tượng của chính khách tuần đầu năm mới.

08:54, 20/02/2016

(VNF) Ngay tuần làm việc đầu năm, các chính khách Việt Nam đã có những phát ngôn rất đáng chú ý. VietnamFinance xin điểm lại các phát ngôn này.

Phát ngôn ấn tượng của chính khách tuần đầu năm mới.