Tài chính

Qua mặt cổ đông cho người có liên quan vay tiền, Hoàng Quân bị phạt 170 triệu đồng

(VNF) – Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân (HoSE: HQC) do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan và công bố thông tin sai lệch trên báo cáo tài chính.

Qua mặt cổ đông cho người có liên quan vay tiền, Hoàng Quân bị phạt 170 triệu đồng

Công bố sai thông tin, cho người liên quan vay tiền mà không được ĐHCĐ thông qua, HQC bị phạt 170 triệu đồng

Cụ thể, HQC bị phạt 85 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý khác.

Theo đó, tại thời điểm 31/12/2016, HQC còn tồn tại khoản cho vay đối với các tổ chức có liên quan tới ông Trương Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, gồm: Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng quân Bình Thuận, Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Hoàng quân Cần Thơ, Công ty Cổ phần Cảng Bình Minh, Công ty TNHH Địa ốc Hoàng Quân Nha Trang, Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Mê kông, Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Nhà Bình Thuận, Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Hoàng Quân.

Bên cạnh đó là các khoản cho vay đối với những tổ chức có liên quan tới ông Phạm Minh - Phó tổng giám đốc gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phát triển Nhà Bảo Linh).

Cùng với đó là các khoản vay cho các tổ chức có liên quan tới ông Vũ Trọng Đắc - Phó tổng giám đốc, gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Quân, Công ty TNHH Dịch vụ và Quản lý Cao ốc Hoàng Quân.

Các khoản cho vay này được thực hiện khi chưa được Đại hội đồng cổ đông của HQC thông qua.

Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng phạt HQC 85 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch.

Theo đó, số liệu của các khoản mục "Phải thu ngắn hạn khách hàng", "Phải thu dài hạn khác", "Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác", "Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn" tại thời điểm 31/12/2016 và khoản mục "Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp" năm 2016 trong báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2016 của Công ty có sự sai lệch so với báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Công ty được kiểm toán.

Cụ thể, khoản "Phải thu ngắn hạn khách hàng" tại báo cáo quý IV/2016 là 1.041 tỷ đồng (kiểm toán là 766 tỷ đồng). Khoản "Phải thu dài hạn khác" tại báo cáo quý IV/2016 là 532,7 tỷ đồng (kiểm toán là 1.047 tỷ đồng).

Khoản "Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác" tại báo cáo quý IV/2016 là 530,9 tỷ đồng (kiểm toán chỉ là 13 tỷ đồng). Khoản "Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn" tại báo cáo quý IV/2016 là 519,6 tỷ đồng (kiểm toán là 608 tỷ đồng). "Lợi nhuận sau thuế năm 2016" tại báo cáo quý IV/2016 là 112,2 tỷ đồng (kiểm toán chỉ là 20 tỷ đồng).

Tin mới lên