Analytic

Ngân hàng

Sáp nhập PGBank kéo dài, VietinBank không thể chia cổ tức năm 2015

Vũ Đào - 17:22, 26/04/2016

(VNF) - VietinBank đã trình Đại hội cổ đông phương án không chia cổ tức năm 2015 để đảm bảo các quy định trước sáp nhập với Ngân hàng PGBank.

Sáp nhập PGBank kéo dài, VietinBank không thể chia cổ tức năm 2015

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2016 vừa diễn ra chiều nay (26/04), Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng VietinBank đã trình cổ đông thông qua tài liệu liên quan đến giao dịch sáp nhập PGBank vào VietinBank. 

Đáng chú ý là việc Vietinbank đã trình ĐHĐCĐ phương án không chia cổ tức năm 2015 để đảm bảo các quy định trước sáp nhập với Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex. 

Sáp nhập PGBank kéo dài nên không thể chia cổ tức

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm ngoái, HĐQT đã thông qua cổ đông việc sáp nhập giữa PGBank với VietinBank, cũng như công bố và thông qua các tài liệu liên quan đến việc sáp nhập. 

Trong năm 2015, Ngân hàng nhà nước(NHNN) đã ban hành thông tư 36/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 thay cho Thông tư 04/2010/TT-NHNN ngày 11/2/2010  trong đó có sự thay đổi của pháp luật trong lĩnh vực sáp nhập ngân hàng nên đề án sáp nhập đã được 2 ngân hàng này điều chỉnh cho phù hợp với thực tế hướng dẫn.

Theo đó, với điều khoản quy định các hành vi bị cấm đối với các bên tham gia sáp nhập, đã có quy định 2 bên không được chia cổ tức trước khi sáp nhập để đảm bảo không làm giảm giá trị sổ sách mỗi cổ phần của các bên. 

Nhưng do giao dịch sáp nhập kéo dài nên VietinBank đã thực hiện chia cổ tức năm 2014 căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015. 

Do đó, HĐQT VietinBank đã đàm phán với HĐQT PGBank và trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 về việc không chia cổ tức năm 2015 để đảm bảo các quy định trước sáp nhập cho phù hợp với tình hình thực tế.

Cụ thể, toàn bộ lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ gần 3.661 tỷ đồng sẽ được VietinBank để lại để bổ sung nguồn vốn tự có của ngân hàng thay cho việc chia cổ tức.

Tổng Giám đốc VietinBank, ông Lê Đức Thọ cho biết, việc sáp nhập với PGBank hiện đã xong hầu hết các công việc cần thiết, chỉ còn đợi sự chấp thuận từ Chính phủ. 

Sau khi được chấp thuận, dự kiến việc tích hợp hệ thống và sáp nhập PGBank vào VietinBank sẽ được thực hiện trong vòng tối đa 3 tháng.

Kế hoạch tăng 14% tổng tài sản, cổ tức giảm so với trước.

Theo báo cáo tài chính(BCTC) đã kiểm toán năm 2015, quy mô tổng tài sản của VietinBank đạt khoảng 779.000 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2014 và đạt 105% kế hoạch năm 2015. 

Hoạt động tín dụng cả năm đạt 677.000 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm và đạt 110% kế hoạch. 

Tỷ lệ nợ xấu đạt 0.73% dư nợ tín dụng tính đến hết năm 2015, lợi nhuận trước thuế đạt 7.345 tỷ đồng, hoàn thành 100,6% kế hoạch năm 2015. 

Hoạt động đầu tư đến 31/12/2015 của VietinBank đạt số dư 195.000 tỷ đồng, chiếm 25% tổng tài sản. 

Nguồn vốn huy động đạt 712.000 tỷ đồng, tăng trưởng 20%, cơ cấu vốn được đa dạng hóa, nguồn vốn khách hàng doanh nghiệp tăng 15%, cá nhân tăng 17%, các tổ chức trong và ngoài nước tăng trưởng 28% so với năm 2014.

Bên cạnh đó, VietinBank đã tham gia hỗ trợ ngân hàng thương mại yếu kém thực hiện tái cơ cấu theo chủ trương của Chính phủ và NHNN, trong đó 2 đơn vị được VietinBank hỗ trợ là GPBank và Oceanbank đã dần đi vào ổn định trong năm 2015.

HĐQT cũng đã trình ĐHĐCĐ kế hoạch cho năm 2016, theo đó Vietinbank dự kiến đạt 889.550 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 14% so với kết thúc năm 2015.

Dự kiến vốn điều lệ đạt 49.209 tỷ đồng, tăng 32% tương ứng mức tăng 11.975 tỷ đồng so với năm 2015. 

Dư nợ tín dụng và nguồn vốn huy động đạt lần lượt 798.492 tỷ và 811.445 tỷ đồng, tăng 18% và 14% so với năm 2015, lợi nhuận trước thuế năm 2016 đạt 7.900 tỷ đồng, tăng 8%.

Tuy nhiên, tỷ lệ cổ tức dự kiến trả cho cổ đông năm 2016 chỉ từ 7% - 9%, thấp hơn so với mức 10% đã chi trả năm 2014.