Analytic

Tài chính

SCIC thu hơn 8 nghìn tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

Thái An - 09:08, 26/01/2016

(VNF) - Tính đến 31/12/2015, danh mục quản lý của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) còn 197 doanh nghiệp với vốn nhà nước theo giá trị sổ sách là 20.020 tỷ đồng, chiếm 23% vốn điều lệ, với giá trị thị trường đạt khoảng 95.697 tỷ đồng.

SCIC thu hơn 8 nghìn tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

SCIC vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2015, theo đó, các chỉ tiêu kinh doanh của tổng công ty đều vượt hơn 36% so với kế hoạch và tăng trên 45% so với năm 2014. Lợi nhuận trước thuế đạt 8.414 tỷ đồng, vượt 36% so với kế hoạch và tăng 46% so với năm 2014. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt 25,6%, bằng 1,6 lần kế hoạch năm. Với kết quả như vậy, SCIC tiếp tục đủ điều kiện xếp loại doanh nghiệp loại A năm 2015.

Năm 2015, SCIC đã bán vốn thành công tại 120 doanh nghiệp (trong đó bán hết vốn tại 116 doanh nghiệp), thu về 4.491 tỷ đồng trên giá vốn 1.682 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 2,7 lần. So với năm 2014, kết quả bán vốn năm 2015 gấp 2,32 lần về giá trị, gấp 1,6 lần về số lượng doanh nghiệp.

Công tác đầu tư của SCIC trong năm qua đã được tập trung nguồn lực để triển khai và có những chuyển biến tích cực. Tổng mức đầu tư giải ngân trong năm 2015 hơn 8.000 tỷ đồng; hoạt động đầu tư tài chính được mở rộng có hiệu quả; một số dự án quy mô lớn đã đi vào triển khai sau một thời gian chuẩn bị như dự án Dự án khu đất 29 Liễu Giai, Dự án Tháp truyền hình hợp tác với Đài truyền hình Việt Nam; một số dự án SCIC đang nghiên cứu cơ hội đầu tư như dự án hợp tác với bệnh viện Nhi Trung ương, dự án Nhà máy sản xuất vắc-xin quy mô công nghiệp…

Năm 2016, định hướng kinh doanh của SCIC tập trung vào đôn đốc tiếp nhận bàn giao vốn tại các doanh nghiệp thuộc đối tượng bàn giao về SCIC, đặc biệt là các Tập đoàn, Tổng công ty đã có quyết định của Thủ tướng Chính phủ bàn giao vốn nhà nước về SCIC sau khi hoàn thành cổ phần hóa. Tăng cường công tác quản trị đối với các doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối, hoàn thành tái cơ cấu và sắp xếp các công ty TNHH một thành viên, nâng cao chất lượng công tác Người đại diện, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng hệ thống Người đại diện. Đồng thời, tiếp tục triển khai tái cơ cấu và đẩy nhanh tiến độ bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà nhà nước không cần nắm giữ vốn theo lộ trình và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Liên quan đến công tác đầu tư, năm 2016 SCIC sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư trọng điểm, triển khai các dự án, cơ hội đầu tư đang nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư dự án Tháp truyền hình Việt Nam (hợp tác cùng VTV), dự án Nhà máy sản xuất vắc-xin quy mô công nghiệp, đẩy mạnh hoạt động đầu tư tài chính: tham gia mua cổ phần lần đầu của các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp nhà nước tiến hành cổ phần hóa; tiếp tục nghiên cứu tham gia đầu tư mua lại các khoản đầu tư ngoài ngành vào lĩnh vực ngân hàng của các tập đoàn, tổng công ty theo Nghị quyết 15 và Quyết định 51; triển khai nghiên cứu cơ hội mua bán dự án và mua bán sáp nhập doanh nghiệp.