Analytic

Startup

CEO Hùng Đinh: 'Phát hành trái phiếu chuyển đổi cho startup là thuận mua, vừa bán'

CEO Hùng Đinh: 'Phát hành trái phiếu chuyển đổi cho startup là thuận mua, vừa bán'

(VNF) - Theo CEO Hùng Đinh, bản chất việc gọi vốn thông qua phát hành trái phiếu chuyển đổi của startup là chuyện thuận mua, vừa bán, là giao dịch dân sự dựa trên sự đồng thuận của 2 bên, bởi vậy không có lý do gì để nhà điều hành phải can thiệp.
Sinh viên chính trị hỏi Thủ tướng cách khởi nghiệp

Sinh viên chính trị hỏi Thủ tướng cách khởi nghiệp

10 cách biến ý tưởng thành hiện thực

10 cách biến ý tưởng thành hiện thực