Analytic

Startup

Nhà sáng lập Littleword: Xây dựng công ty không để bán

Nhà sáng lập Littleword: Xây dựng công ty không để bán

Rời Quy Nhơn vào TP. HCM lập nghiệp, 5 năm làm công nhân tại nhà máy sản xuất giày, không lúc nào Vũ Thạnh Trang không bị thôi thúc bởi câu hỏi: Làm cách nào để đổi đời? Và, Công ty cổ phần công nghệ Littleworld đã cho Trang câu trả lời, dù phía trước vẫn còn không ít thử thách...
Hiến kế giúp start-up giữ chân người tài

Hiến kế giúp start-up giữ chân người tài