Startup

Công bố quỹ đầu tư mạo hiểm dành riêng cho startup tại Prototype Day 2018

Công bố quỹ đầu tư mạo hiểm dành riêng cho startup tại Prototype Day 2018

(VNF) - Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Lotte Accelerator và VSV Accelerator (VSVA) sẽ ra mắt quỹ đầu tư mạo hiểm dành riêng cho startup tại giai đoạn đầu nhằm phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp của TP. Hồ Chí Minh và các dự án tham gia SpeedUp.