Analytic

Startup

Nhà sáng lập Littleword: Xây dựng công ty không để bán

Nhà sáng lập Littleword: Xây dựng công ty không để bán

Rời Quy Nhơn vào TP. HCM lập nghiệp, 5 năm làm công nhân tại nhà máy sản xuất giày, không lúc nào Vũ Thạnh Trang không bị thôi thúc bởi câu hỏi: Làm cách nào để đổi đời? Và, Công ty cổ phần công nghệ Littleworld đã cho Trang câu trả lời, dù phía trước vẫn còn không ít thử thách...