Tài chính

‘Soi’ bức tranh tài chính của 27 ‘ông lớn’ doanh nghiệp nhà nước

‘Soi’ bức tranh tài chính của 27 ‘ông lớn’ doanh nghiệp nhà nước

(VNF) - Hầu hết các tập đoàn, tổng công ty và công ty nhà nước đều sai sót trong việc hạch toán kế toán, kê khai nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Do đó, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị tăng thu ngân sách nhà nước 9.400 tỷ đồng và 0,42 triệu USD.
Siết hoàn thuế từ 1.7: Ngành thuế làm khó doanh nghiệp!

Siết hoàn thuế từ 1.7: Ngành thuế làm khó doanh nghiệp!

;