Tài chính

FPT: 9 tháng lãi hơn 2.300 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ

FPT: 9 tháng lãi hơn 2.300 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ

(VNF) - Sau 9 tháng, lợi nhuận sau thuế của FPT đạt 2.302 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2017. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 1.828 tỷ đồng, tăng 21% và lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 2.985 đồng, tăng 21%. Bên cạnh đó, tỷ suất lợi nhuận đạt 16,8%, bằng 2,3 lần so với cùng kỳ.