Tài chính

Vụ cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam: Vivaso sẽ thoái vốn trước thời hạn

Vụ cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam: Vivaso sẽ thoái vốn trước thời hạn

(VNF) – Tại Kết luận thanh tra, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện ngay các quy trình, thủ tục theo quy định để cho nhà đầu tư chiến lược là Tổng công ty Vận tải Thủy – CTCP (Vivaso) xin rút vốn trước thời hạn.
‘Không để 4.0 bỏ rơi người nghèo’

‘Không để 4.0 bỏ rơi người nghèo’

« 1 2 3 4 5 6 »