Analytic

Tài chính

Nộp vào ngân sách trên 144.577 tỷ đồng từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Nộp vào ngân sách trên 144.577 tỷ đồng từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Công tác thoái vốn nhà nước đã góp phần hạn chế thất thoát, lãng phí vốn, đảm bảo lợi ích cho Nhà nước. Tổng thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN), thoái vốn nhà nước nộp vào ngân sách nhà nước năm 2017 là trên 144.577 tỷ đồng, gấp 2,41 lần so với chỉ tiêu Quốc hội giao.
Big C đã nộp 500 tỷ đồng thuế chuyển nhượng vốn

Big C đã nộp 500 tỷ đồng thuế chuyển nhượng vốn

Lợi nhuận DLG tăng gấp đôi, đạt gần 85 tỷ

Lợi nhuận DLG tăng gấp đôi, đạt gần 85 tỷ