Analytic

Tài chính

CapitaLand ra mắt quỹ 300 triệu USD, đầu tư bất động sản hạng A tại Việt Nam

CapitaLand ra mắt quỹ 300 triệu USD, đầu tư bất động sản hạng A tại Việt Nam

(VNF) - CapitaLand đã hoàn tất thành công quỹ đầu tư thương mại đầu tiên của mình tại Việt Nam - CapitaLand Vietnam Commercial Fund I (CVCFI) - với trị giá 300 triệu USD. Quỹ sẽ đầu tư vào bất động sản thương mại hạng A tại Việt Nam.