Tài chính tiêu dùng

Nâng cấp bộ tiêu chuẩn thẻ chip nội địa để hỗ trợ giao dịch thanh toán di động

Nâng cấp bộ tiêu chuẩn thẻ chip nội địa để hỗ trợ giao dịch thanh toán di động

(VNF) - Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu nâng cấp bộ tiêu chuẩn thẻ chip nội địa để hỗ trợ các giao dịch thanh toán di động (NFC) trong thời gian tới. Bộ tiêu chuẩn cho thẻ tiếp xúc đã đủ điều kiện triển khai trên thị trường, trong khi bộ cho thẻ không tiếp xúc sắp được triển khai thí điểm.
Mua nhà dịp Tết, nên chăng?

Mua nhà dịp Tết, nên chăng?

Thanh toán thẻ được hoàn thuế VAT

Thanh toán thẻ được hoàn thuế VAT

;