Tài chính tiêu dùng

Vay mua nhà phải mua kèm bảo hiểm cháy, nổ?

Vay mua nhà phải mua kèm bảo hiểm cháy, nổ?

(VNF) - Nghị định 23/2018/NĐ-CP quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân có cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại các doanh nghiệp bảo hiểm. Theo đó, trường hợp khách hàng vay vốn mua nhà thuộc đối tượng phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
« 7 8 9 10 11 12 »