Tài chính tiêu dùng

Không 'lobby', khó vay tiền ngân hàng?

Không 'lobby', khó vay tiền ngân hàng?

“Chúng tôi là những doanh nghiệp mới thành lập, lại siêu nhỏ, nhu cầu vay vốn ngân hàng để kinh doanh, mở rộng sản xuất là cực lớn. Tuy nhiên, nếu không 'lobby' thì rất khó tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng”', đại diện chủ doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu bộc bạch.
« 7 8 9 10 11 12 »