Analytic

Hồ sơ VNF

Tài liệu Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ 2017

VNF - 15:17, 16/06/2017

(VNF) - Theo thông lệ, Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF) vừa được tổ chức tại Hà Nội nhằm ghi nhận các kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tài liệu Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ 2017

Ngày 16/6, Liên minh Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam sẽ tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ 2017 (VBF2017) với chủ đề “Cùng nhau tiến về phía trước – Khu vực đầu tư nước ngoài và tư nhân trong nước trong bối cảnh mới của nền kinh tế toàn cầu”. 

Bạn đọc quan tâm có thể tham khảo tài liệu của Diễn đàn tại đây.