M&A

Tập đoàn Hà Đô thoái toàn bộ vốn tại Tư vấn Hà Đô và Thương mại Hà Đô

(VNF) - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HoSE: HDG) vừa thông qua chủ trương thoái toàn bộ cổ phần tại Công ty Cổ phần Tư vấn Hà Đô và Công ty Cổ phần Thương mại Hà Đô nhằm tập trung và nâng cao hiệu quả kinh doanh tại các lĩnh vực trọng yếu.

Tập đoàn Hà Đô thoái toàn bộ vốn tại Tư vấn Hà Đô và Thương mại Hà Đô

Tập đoàn Hà Đô thoái vốn tại 2 công ty con và công ty liên kết

Hiện tại, tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn Hà Đô tại Tư vấn Hà Đô là 51%, còn tại Thương mại Hà Đô là 29,43%.

Được biết, Tư vấn Hà Đô tiền thân là Xí nghiệp Tư vấn Xây dựng trực thuộc HDG - Bộ Quốc Phòng, được thành lập từ tháng 11/2002. Xí nghiệp được chuyển đổi mô hình hoạt động sang mô hình công ty cổ phần năm 2008. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn thiết kế và dịch vụ trong ngành xây dựng.

Còn Thương mại Hà Đô quản lý Trung tâm Tiệc cưới - Hội nghị Đại Dương nằm trên vị trí trung tâm quận Gò Vấp (TP. HCM) với diện tích gần 4.000 m2.

Trong 6 tháng năm 2017, Tập đoàn Hà Đô ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 755 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kì năm trước. Tuy nhiên chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh đã khiến lợi nhuận sau thuế của Hà Đô chỉ đạt 10,7 tỷ đồng, giảm gần 6 lần so với cùng kì.

Tại ngày 30/6/2017, Tập đoàn Hà Đô có 7.906 tỷ đồng tổng tài sản, 6.076 tỷ đồng nợ phải trả trong khi vốn chủ sở hữu là 1.829 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của Hà Đô là 3,3 lần. 

Tin mới lên