Analytic

Tiêu điểm

Thanh tra Chính phủ vạch hàng loạt sai phạm tại SCIC

Thụy Khanh - 10:34, 23/11/2016

(VNF) – Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt sai phạm của SCIC tại thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện nhiệm vụ đối với Tổng công ty này.

Thanh tra Chính phủ vạch hàng loạt sai phạm tại SCIC
Thanh tra Chính phủ đã vạch ra hàng loạt sai phạm tại SICI

SCIC sai phạm trong tiếp nhận chuyển giao doanh nghiệp

Theo thông báo của Thanh tra Chính phủ, SCIC là doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước được giao thực hiện việc tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các bộ, ngành, địa phương chuyển giao với số lượng lớn. 

Tuy nhiên  công ty lại thực hiện một số nội dung công việc như một cấp quản lý nhà nước trong việc thẩm định, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương dẫn đến khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện.

Thanh tra Chính phủ đánh giá, việc rà soát, xây dựng danh mục các doanh nghiệp nhà nước đủ điều kiện bàn giao, doanh nghiệp nhà nước thuộc đối tượng bàn giao nhưng chưa đủ điều kiện bàn giao cũng như lộ trình tiếp nhận theo từng bộ, ngành, địa phương của SCIC còn chưa đầy đủ, thiếu chính xác.

Cụ thể, Hội đồng thành viên SCIC không có văn bản phê duyệt kế hoạch tiếp nhận doanh nghiệp hàng năm. SCIC tiếp nhận Tổng công ty cổ phần thương mại xây dựng (Vietracimex) mà không có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, không thuộc đối tượng chuyển giao theo quy định của pháp luật.

SCIC tiếp nhận Vietracimex mà không có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, không thuộc đối tượng chuyển giao

SCIC tiếp nhận Vietracimex mà không có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, không thuộc đối tượng chuyển giao 

SICI tổng hợp, báo cáo việc đại diện vốn tại Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Việt Nam trên cơ sở nhận chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu từ Vinashin là không đúng quy định.

SCIC đã theo dõi, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền việc tiếp nhận Công ty cổ phần dịch vụ và đầu tư phát triển Việt Ninh từ tỉnh Ninh Thuận, sau đó đã bàn giao trả lại địa phương năm 2009 trong khi thực tế SCIC chưa tiếp nhận doanh nghiệp này.

Thanh tra Chính phủ cũng cho biết, từ giai đoạn 2008-2013, SCIC đã chuyển giao lại quyền đại diện vốn nhà nước về Bộ, địa phương quản lý tổng số 30 doanh nghiệp nhưng chỉ có Công ty Cổ phần Jetstar Pacific Airlines là có văn bản của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với 29 doanh nghiệp còn lại đã bàn giao về địa phương, Thanh tra Chính phủ yêu cầu SCIC rà soát lại để thực hiện tiếp nhận theo quy định.

Các trường hợp đã có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng giao cho địa phương thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu cần tập hợp báo cáo Thủ tướng về hình thức văn bản giao quyền đại diện chủ sở hữu doanh nghiệp.

Đồng thời báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ xử lý đối với trường hợp tiếp nhận không đúng đối tượng đối với Vietracimex.

21 cán bộ quá tuổi hưu vẫn làm việc cho SCIC

Một trong những nội dung đáng chú ý của kết luận thanh tra là trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Thanh tra Chính phủ phát hiện 21 trường hợp đã quá tuổi nghỉ hưu.

Nhiều cán bộ SCIC, nhất là đội ngũ lãnh đạo tham gia đại diện vốn nhà nước tại 4-5 doanh nghiệp lớn hoặc tham gia quản trị, điều hành 5-6 doanh nghiệp nhưng đồng thời còn thực hiện các hoạt động quản lý tại SCIC.

“Việc ủy quyền người đại diện chủ sở hữu vốn của SCIC tại doanh nghiệp còn chưa thực hiện đầy đủ, có trường hợp từ khi tiếp nhận đến thời điểm kiểm tra SCIC không có văn bản ủy quyền, có trường hợp tiếp nhận được một thời gian dài mới ban hành văn bản ủy quyền người đại diện, có trường hợp đại hội cổ đông nhiệm kỳ sau 1 năm SCIC mới ban hành văn bản ủy quyền người đại diện tại doanh nghiệp. Người đại diện vốn của SCIC tại doanh nghiệp 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ nhưng SCIC không xem xét để thực hiện việc chấm dứt ủy quyền”- kết luận chỉ rõ.

SCIC có tới 21 cán bộ quá tuổi hưu

SCIC có tới 21 cán bộ quá tuổi hưu

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh, SCIC chưa thể hiện rõ hoạt động giám sát đối với doanh nghiệp, không có văn bản tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật hay xử lý trách nhiệm theo đúng trình tự và thủ tục đối với Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển công nghiệp và vận tải.

Về trách nhiệm của người đại diện vốn SCIC tại doanh nghiệp, kết luận nhận định còn tình trạng người đại diện chưa thực hiện báo cáo đầy đủ, định kỳ theo quy định; phê duyệt đầu tư không báo cáo SCIC trước khi đưa ra xin ý kiến đại hội cổ đông. 

Việc đầu tư không có phương án đầu tư, không được thẩm định hiệu quả của phương án đầu tư, không xin ý kiến của SCIC trước khi tham gia ý kiến, biểu quyết tại cuộc họp hội đồng quản trị đối với việc đầu tư hoặc những nội dung quan trọng của doanh nghiệp theo quy định.

“Người đại diện vốn của SCIC tại doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ quy định về nghĩa vụ trách nhiệm của người đại diện vốn trong việc đôn đốc, thu hồi nợ Quỹ Hỗ trợ sản xuất và Phát triển doanh nghiệp cũng như công nợ với SCIC” - kết luận chỉ rõ.

SCIC vi phạm trong đầu tư vốn

Việc đầu tư kinh doanh vốn của SCIC, theo Thanh tra Chính phủ, cơ bản có lợi nhuận nhưng việc đầu tư thêm vốn theo quyền mua của cổ đông hiện hữu còn chưa được thẩm định kỹ, chưa hoàn thành thủ tục đầu tư. 

Trong đó, khoản đầu tư tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Giao thông Hà Nội không có trong kế hoạch, không thực hiện các bước thẩm định, đánh giá để ra quyết định đầu tư, không vì hiệu quả mà là đối trừ công nợ cổ tức phải trả của công ty này với SCIC. 

Ngoài ra, khoản đầu tư tăng vốn điều lệ tại Vinaconex với giá trị đầu tư thêm của SCIC 1.602 tỉ đồng thực chất chỉ để giúp Vinaconex tái cơ cấu về tài chính trả nợ, do thua lỗ gần 2.000 tỉ đồng…

Việc kinh doanh của SCIC có lãi nhưng vẫn vướng sai phạm trong đầu tư vốn

Việc kinh doanh của SCIC có lãi nhưng vẫn vướng sai phạm trong đầu tư vốn

Kết luận còn xác định SCIC trích lập dự phòng đầu tư tài chính đối với 29 doanh nghiệp không đúng quy định gần 257 tỉ đồng… Ngoài ra, SCIC tính trích lập dự phòng đầu tư tài chính tại Tập đoàn Bảo Việt để giảm vốn đầu tư quỹ Hỗ trợ sắp xếp & Phát triển doanh nghiệp không có cơ sở với số tiền 645,7 tỉ đồng.

Thanh tra Chính phủ cũng phát hiện SCIC còn có vi phạm trong việc lập hồ sơ hoàn công, quyết toán, hạng mục phát sinh thiếu thủ tục; nghiệm thu, thanh toán sai khối lượng hơn 250 triệu đồng; sai phạm khác gần 130 triệu đồng.