Analytic
Sceniabay.vn - Dự án căn hộ cao cấp tại Nha Trang

Thị trường

70% chi phí logistics rơi vào túi doanh nghiệp nước ngoài

70% chi phí logistics rơi vào túi doanh nghiệp nước ngoài

(VNF) – Để vận chuyển một container 40 feet từ Việt Nam đi Los Angeles (Mỹ), tổng chi phí logistics là 2.532 USD. Tuy nhiên, chi phí logistics nội địa chỉ chiếm 22,59% (572 USD), đồng nghĩa 77,41% chi phí còn lại (1.960 USD) rơi vào túi doanh nghiệp nước ngoài.
Sceniabay.vn - Dự án căn hộ cao cấp tại Nha Trang