Thị trường

Bộ Công Thương sẽ có Tổng cục Quản lý thị trường từ ngày 12/10

Bộ Công Thương sẽ có Tổng cục Quản lý thị trường từ ngày 12/10

(VNF) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định 34/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2018.