Analytic

Tiêu điểm

Thủ tướng yêu cầu ‘3 đồng hành’, ‘5 hỗ trợ’ cho cộng đồng doanh nghiệp

Vĩnh Chi - 06:07, 12/10/2016

(VNF) – Theo Thủ tướng, việc thực hiện “3 đồng hành”, “5 hỗ trợ” sẽ cụ thể hóa chủ trương của Chính phủ là nuôi dưỡng, hỗ trợ các doanh nghiệp, hình thành được các sản phẩm, thương hiệu mang tầm thế giới và thúc đẩy các doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Thủ tướng yêu cầu ‘3 đồng hành’, ‘5 hỗ trợ’ cho cộng đồng doanh nghiệp
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ, ngành thực hiện "3 đồng hành", "5 hỗ trợ" cho cộng đồng doanh nghiệp

“3 đồng hành”, “5 hỗ trợ”

Phát biểu tại Lễ phát động phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập - phát triển” và trao cúp Thánh Gióng cho các doanh nhân tiêu biểu tổ chức tối 11/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh doanh nghiệp là phần quan trọng tạo của cải cho xã hội, việc làm và sự thịnh vượng của quốc gia. 

“Hiện cả nước có gần 600.000 doanh nghiệp đang hoạt động, riêng 9 tháng có 91.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Đây là tín hiệu đáng mừng, thể hiện chủ trương cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích doanh nghiệp đổi mới sáng tạo của Chính phủ đã từng bước đi vào cuộc sống, tạo được niềm tin trong kinh doanh”, Thủ tướng nói.

Cũng theo Thủ tướng, Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới, đòi hỏi nền kinh tế có bước chuyển căn bản về chất lượng, hiệu quả. Chính phủ đang quyết liệt tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, không thể tiếp tục tư duy cách làm cũ, không thể chỉ phát triển dựa trên khai thác tài nguyên thiên nhiên hay lao động giá rẻ. 

"Việt Nam cần phát triển ở trình độ cao hơn, bước lên nấc cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đó là hướng phát triển dựa trên đổi mới, sáng tạo, dựa trên công nghệ tiên tiến, năng suất cao. Để làm được điều này các doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng", Thủ tướng nói.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng thực hiện 3 đồng hành và 5 hỗ trợ cho doanh nghiệp

Thủ tướng trao tặng danh hiệu doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2016

Tái khẳng định chủ trương của Chính phủ đối với các doanh nghiệp trong thời đại hội nhập hiện nay là “Nuôi dưỡng, hỗ trợ các doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh trên thương trường quốc tế hình thành được các sản phẩm, thương hiệu mang tầm thế giới, thúc đẩy các doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị, mạng phân phối toàn cầu”, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành phải thực hiện “3 đồng hành” và “5 hỗ trợ”.

“3 đồng hành” gồm: đồng hành đẩy mạnh cải cách hành chính, năng cao năng lực cạnh tranh; đồng hành hoàn thiện thể chế, pháp luật ở các lĩnh vực như xuất nhập khẩu, thuế, đất đai, xây dựng… đảm bảo công khai, minh bạch, giảm chi phí, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; đồng hành xây dựng tốt cơ chế đối thoại, nhất là trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành. 

“5 hỗ trợ” gồm: hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; hỗ trợ nâng cao hiệu quả hội nhập; hỗ trợ tạo môi trường thuận lợi, bảo đảm quyền kinh doanh bình đẳng, tiếp cận nguồn lực và cơ hội; hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực. 

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng kêu gọi mỗi doanh nghiệp, doanh nhân hãy phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, chung sức, đồng lòng, đoàn kết, thể hiện bản lĩnh trí tuệ, nỗ lực vượt qua các khó khăn thách thức để tiếp tục khởi nghiệp và phát triển bền vững, làm giàu cho chính mình, vì sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp, vì sự thịnh vượng của đất nước trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay.

Tạo được 1 vạn việc làm đề nghị Thủ tướng, Chính phủ tôn vinh

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), bày tỏ mong muốn Chính phủ sẽ hậu thuẫn cho cộng đồng doanh nghiệp thực hiện sứ mệnh của mình là tạo công ăn việc làm cho các tầng lớp nhân dân.

Cảm ơn chỉ đạo 3 đồng hành 5 hỗ trợ của Thủ tướng, ông Vũ Tiến Lộc kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp hưởng ứng thi đua

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI kiến nghị phong tặng danh hiệu anh hùng, dũng sĩ cho doanh nhân tạo nhiều việc làm

Ông Lộc cũng kiến nghị Chính phủ nên lấy tiêu chí giải quyết công ăn việc làm cho người lao động là một trong các chỉ tiêu chủ yếu đánh giá đóng góp của doanh nhân cho đất nước để phong cho họ danh hiệu dũng sĩ anh hùng.

“Dũng sĩ, anh hùng trong thời chiến là người diệt được nhiều quân xâm lược, còn trong thời bình đó là những người tạo được nhiều công việc nhất cho dân. 

“Tôi đề nghị nếu doanh nghiệp tạo được việc làm cho 10 người thì cấp xã nên ghi nhận. Nếu tạo 100 việc làm thì cấp huyện phải tôn vinh, 1000 việc làm tỉnh nên tôn vinh, ghi nhận. Còn 1 vạn việc làm đàng hoàng thì đề nghị Thủ tướng, Chính phủ tôn vinh họ là những dũng sĩ, anh hùng. Tất nhiên là với điều kiện họ phải thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ mà Thủ tướng đã giao trong thi đua”, ông Lộc nói.