Thuế

2 hợp tác xã ký hợp đồng với Grab bị truy thu 970 triệu đồng

2 hợp tác xã ký hợp đồng với Grab bị truy thu 970 triệu đồng

(VNF) - Đại diện Cục thuế TP. HCM mới đây cho biết trong năm 2017, qua công tác thanh tra 2 hợp tác xã có ký hợp đồng kinh doanh vận tải với Grab Taxi, cơ quan này đã truy thu, phạt chậm nộp 970 triệu đồng.