Thuế

Đã thu hơn 218.600 tỷ đồng từ việc nộp thuế điện tử 24/7

Đã thu hơn 218.600 tỷ đồng từ việc nộp thuế điện tử 24/7

(VNF) - Thống kê đến đầu tháng 10/2018 của Tổng cục Hải quan, số thu thuế của ngành hải quan qua hệ thống ngân hàng phối hợp thu thuế điện tử đạt 218.608 tỷ đồng, đạt hơn 97% tổng thu ngân sách đã thực hiện (225.116 tỷ đồng)…
Tăng thuế xăng dầu: Dân nghèo sao chịu nổi!

Tăng thuế xăng dầu: Dân nghèo sao chịu nổi!