Thuế

Thuế môi trường với xăng tăng lên mức kịch khung từ ngày 1/1/2019

Thuế môi trường với xăng tăng lên mức kịch khung từ ngày 1/1/2019

(VNF) - Từ đầu năm sau, thuế môi trường với xăng sẽ tăng thêm 1.000 đồng/lít lên mức kịch khung 4.000 đồng/lít. Dầu hoả tăng thuế môi trường từ 300 đồng/lít lên 1.000 đồng/lít; Dầu mazut, dầu nhờn và mỡ nhờn cũng tăng từ mức 900 đồng/lít lên 2.000 đồng/lít.