Thuế

Mỗi ngày Cục thuế TP. HCM thu ngân sách hơn 770 tỷ đồng

Mỗi ngày Cục thuế TP. HCM thu ngân sách hơn 770 tỷ đồng

(VNF) - 5 tháng đầu năm, Cục Thuế TP. HCM thu ngân sách nhà nước (NSNN) được 116.304 tỷ đồng, đạt gần 43,3% dự toán năm; trong đó khối chi cục thuế thu được 33.797 tỷ đồng, đạt 44,73% dự toán năm và tăng 7,27% (so với cùng kỳ năm 2017).
Truy thu thêm 68 tỷ đồng tiền thuế từ Uber, Grab

Truy thu thêm 68 tỷ đồng tiền thuế từ Uber, Grab