Analytic

Thuế

Nhân viên thu thuế khiếu nại làm việc 168 tháng không lương

Nhân viên thu thuế khiếu nại làm việc 168 tháng không lương

Bà Đỗ Thị Chi (ở quận Bình Tân, TP. HCM) gửi đơn khiếu nại đến Báo Lao Động phản ảnh: Bà làm công việc là nhân viên thu thuế gần 20 năm trên địa bàn huyện Bình Chánh, sau đó là quận Bình Tân, nhưng quyền lợi trong suốt quá trình làm việc không được đảm bảo, đặc biệt 168 tháng bà không được nhận lương, khi bà nghỉ việc vẫn không được giải quyết chế độ thỏa đáng.