Analytic

Thuế

TP. HCM: Nợ thuế giảm mạnh nhất tính từ đầu 2017

TP. HCM: Nợ thuế giảm mạnh nhất tính từ đầu 2017

(VNF) - Theo Cục Thuế TP. HCM, nợ thuế trên địa bàn do đơn vị quản lý tính đến thời điểm 31/10/2017 là 7.899 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 3,31% trên ước tổng thực hiện thu trong năm 2017. Trong đó, tháng 10/2017 là tháng có số nợ có khả năng thu giảm mạnh nhất từ đầu năm tới nay.