Analytic

Thuế

TP. HCM: Nợ thuế giảm mạnh nhất tính từ đầu 2017

TP. HCM: Nợ thuế giảm mạnh nhất tính từ đầu 2017

(VNF) - Theo Cục Thuế TP. HCM, nợ thuế trên địa bàn do đơn vị quản lý tính đến thời điểm 31/10/2017 là 7.899 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 3,31% trên ước tổng thực hiện thu trong năm 2017. Trong đó, tháng 10/2017 là tháng có số nợ có khả năng thu giảm mạnh nhất từ đầu năm tới nay.
Chỉ vì ‘tham’ vài đồng thuế, phí

Chỉ vì ‘tham’ vài đồng thuế, phí

Đi từ Bắc vào Nam hết gần 5 triệu tiền phí BOT

Đi từ Bắc vào Nam hết gần 5 triệu tiền phí BOT