Analytic

Tiêu điểm

9 dự án, 31 nhà đất, công sản ở Đà Nẵng vào diện điều tra của Bộ Công an

9 dự án, 31 nhà đất, công sản ở Đà Nẵng vào diện điều tra của Bộ Công an

(VNF) - Cơ quan An ninh điều tra (A92 - Bộ Công an) đang điều tra những sai phạm trong việc thực hiện 9 dự án và mua, chuyển nhượng 31 nhà, đất công sản thuộc sở hữu Nhà nước tại Đà Nẵng, theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.