Ngân hàng

Tín dụng ngoại tệ tăng vọt 12,9% sau 9 tháng

(VNF) – Tín dụng ngoại tệ 9 tháng đầu năm 2017 ước tăng tới 12,9%, cao hơn hẳn mức 5,4% cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, huy động ngoại tệ chỉ tăng vỏn vẹn 4,3%.

Tín dụng ngoại tệ tăng vọt 12,9% sau 9 tháng

Tín dụng ngoại tệ năm nay tăng rất mạnh

Tín dụng ngoại tệ tăng vọt

Theo báo cáo tình hình kinh tế - tài chính mới đây của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, ước tính đến hết tháng 9/2017, tín dụng ước tăng 11,5% so với cuối năm 2016, nếu tính cả trái phiếu doanh nghiệp tăng 12,9% (cùng kỳ năm 2016 tăng 12,5%).

Đi sâu hơn, tỷ trọng tín dụng trung dài hạn tiếp tục xu hướng giảm. Tín dụng trung và dài hạn ước tăng 10,7% (cùng kỳ năm 2016 tăng 14,9%), chiếm 54% tổng tín dụng (cùng kỳ năm 2016 chiếm 55,6%).

Tín dụng VND vẫn chiếm tỷ trọng lớn, tuy nhiên tăng trưởng tín dụng ngoại tệ 9 tháng đầu năm 2017 cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2016.

Cụ thể, tín dụng ngoại tệ ước tăng tới 12,9%, cao hơn nhiều mức 5,4% cùng kỳ năm 2016, chiếm 8,4% tổng tín dụng. Tín dụng VND ước tăng 13% so với cuối năm 2016 (cùng kỳ 2016 tăng 14,4%), chiếm khoảng 91,6% (gần như không đổi so với cùng kỳ 2016).

Huy động vốn 9 tháng đầu năm 2017 tăng trưởng khá, gần như đã "bắt kịp" tăng trưởng tín dụng, ước tăng 11,2% so với cuối năm 2016 (cùng kỳ năm 2016 tăng 14,1%). Trong đó, tiền gửi khách hàng ước tăng khoảng 10,9% so với cuối năm 2016, phát hành giấy tờ có giá ước tăng 18,6%.

Đáng chú ý, mặc dù tín dụng ngoại tệ tăng tới 12,9% nhưng huy động ngoại tệ chỉ tăng 4,3%, chiếm khoảng 10,2% tổng huy động. Huy động vốn bằng VND ước tính tăng 12,5%, chiếm 89,8%.

Các TCTD đẩy mạnh trích lập dự phòng

Theo số liệu từ UBGSTCQG, tình hình lợi nhuận của hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD) khả quan. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 47 nghìn tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2016, chủ yếu nhờ đóng góp từ hoạt động tín dụng và hoạt động dịch vụ.

Cụ thể, lãi thuần từ hoạt động tín dụng tăng mạnh (15,8%). Tỷ lệ thu nhập lãi thuần cận biên tăng lên mức 2,8% (cùng kỳ năm 2016 là 2,7%). Lợi nhuận trước trích lập DPRR tăng khoảng 30,2% so với cùng kỳ năm 2016. Tỷ lệ chi phí DPRR tín dụng/tổng lợi nhuận trước trích lập dự phòng khoảng 49%, giảm từ 53% cùng kỳ năm 2016.

Tỷ lệ nợ xấu theo báo cáo khoảng 2,9% (năm 2016 khoảng 2,6%). Tỷ lệ nợ xấu cao tập trung chủ yếu tại một số TCTD yếu kém, năng lực tài chính và khả năng quản trị điều hành yếu, trong diện tái cơ cấu. Trong 9 tháng đầu năm 2017, nợ xấu thực tế đã giảm so với cuối năm 2016 do các khoản mục trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát hành với mục đích tái cơ cấu nợ và TPDN phân loại từ nhóm 3-5 giảm và các khoản đầu tư, đặt cọc, ký quỹ, các khoản phải thu bên ngoài khó thu hồi đều giảm mạnh.

Về xử lý nợ xấu, trong 7 tháng đầu năm 2017, hệ thống TCTD ước tính xử lý khoảng 45 nghìn tỷ đồng nợ xấu. Trong đó: Nợ xấu thu hồi từ khách hàng chiếm khoảng 33,6%; sử dụng DPRR để xử lý nợ xấu ước khoảng 26,3%; bán nợ cho VAMC khoảng 31,7%; bán TSBĐ khoảng 1,5%; còn lại là xử lý bằng các biện pháp khác.

Hệ thống TCTD tăng trích lập dự phòng rủi ro, tạo nguồn xử lý nợ xấu. Ước tính đến cuối T9/2017, số dư dự phòng rủi ro (DPRR) tín dụng khoảng 110 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 22% so với cuối năm 2016.

Tin mới lên