Analytic

Tin tức

12 dự án thua lỗ: ‘Nếu không hoạt động trở lại được thì phải có phương án…’

12 dự án thua lỗ: ‘Nếu không hoạt động trở lại được thì phải có phương án…’

(VNF) - “Tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là rất quyết tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất, những gì có thể được từ cơ chế, ngay cả bảo hộ cho sản xuất trong nước, bảo hộ sản phẩm, để các nhà máy có thể hoạt động được. Nhưng nếu không hoạt động trở lại được thì phải có phương án”, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nói.