Analytic

Tin tức

TPBank được bổ sung hoạt động cho vay ra nước ngoài

Hồ Mai - 23:16, 04/11/2015

(VNF) - Với việc được bổ sung thêm hoạt động cho vay ra nước ngoài vào giấy phép kinh doanh, lợi nhuận của Ngân hàng TMCP Tiên Phong sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới.

TPBank được bổ sung hoạt động cho vay ra nước ngoài
Ngân hàng TPBank được thực hiện hoạt động cho vay ra nước ngoài

Ngày 30/10/2015, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có Quyết định số 2253/QĐ-NHNN về việc bổ sung nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của  Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank).

Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định bổ sung nội dung thực hiện hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường quốc tế với hoạt động "cho vay ra nước ngoài” vào Giấy phép thành lập và hoạt động mà Ngân hàng Nhà nước đã cấp cho TPBank.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong có trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng đối với nội dung được bổ sung trên.

Với quyết định này, TPBank được bổ sung thêm chức năng thực hiện các hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường quốc tế, bên cạnh các hoạt động tín dụng cơ bản. 

Được biết để được cấp phép hoạt động này, các tổ chức tín dụng như TPBank ngoài việc chứng minh năng lực tài chính và năng lực pháp lý quốc tế phải đáp ứng những điều kiện khá khắt khe theo quy định của NHNN. 

Lợi nhuận của ngân hàng này trong sáu tháng đầu năm là 342 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch lợi nhuận cả năm đã được đề ra tại Đại hội đồng cổ đông 2015. Tổng tài sản của TPBank tăng trưởng nhẹ, đạt mức gần 52.000 tỷ đồng, trong khi đó các hoạt động cốt lõi đều có tăng trưởng tốt, với huy động vốn thị trường 1 và dư nợ cho vay tổ chức và cá nhân đều có tỷ lệ tăng trên 10% so với năm trước.

Đặc biệt, kết quả này đánh dấu mốc quan trọng cho việc hoàn tất quá trình tái cơ cấu của TPBank. Việc được phép cho vay ra nước ngoài giúp TPBank mở rộng thêm nhóm khách hàng quốc tế, các doanh nghiệp VN  đầu tư ra nước ngoài, phù hợp với định hướng phát triển mạnh mẽ của ngân hàng trong các năm tới.