Analytic

Tài chính

Trái phiếu quốc tế có thể được phát hành đầu năm 2016

Yến Thanh - 11:25, 04/12/2015

(VNF) - Lãnh đạo Bộ Tài chính xác nhận đang nghiên cứu việc phát hành trái phiếu quốc tế và việc này có thể được tiến hành đầu năm tới.

Trái phiếu quốc tế có thể được phát hành đầu năm 2016

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho hay việc phát hành trái phiếu quốc tế vào đầu năm 2016 và công việc này sẽ được nghiên cứu, tính toán ngay trong tháng 12 này.

Theo một thông cáo vừa được bà Mai ký ban hành, Bộ Tài chính sẽ "nghiên cứu phát hành trái phiếu quốc tế vào đầu 2016 phù hợp thời điểm thị trường thuận lợi với chi phí vốn hợp lý".

Trước đó, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII, chủ trương phát hành 3 tỷ USD trái phiếu quốc tế đã được Quốc hội thông qua, tuy nhiên không nói rõ về thời điểm. Đăng đàn tại Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cũng chỉ nói việc phát hành sẽ được tiến hành tùy tình hình thị trường.

Vẫn theo thông cáo trên, trong tháng 12/2015, Bộ Tài chính sẽ nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ đã được đề ra trong Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 02/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính, theo đó đảm bảo cân đối ngân sách trung ương năm 2015, hạn chế đến đến mức ít nhất việc sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp Nhà nước để bù đắp cho số giảm thu NSTW.

Cơ quan Thuế, Hải quan phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng (công an, quản lý thị trường,...), bám sát hoạt động sản xuất - kinh doanh để thực hiện nhiệm vụ quản lý thu ngân sách nhà nước, thu hồi nợ thuế; công tác thanh tra, kiểm tra cần có trọng tâm, trọng điểm, tập trung trước mắt vào những địa bàn, lĩnh vực có rủi ro cao, và có đóng góp số thu ngân sách trung ương.

Bên cạnh đó, sẽ thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan để giảm số giờ nộp thuế, thời gian thông quan theo mục tiêu năm 2016 của Nghị quyết số 19/NQ-CP như đã báo cáo với Quốc hội và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên
họp Chính phủ thường kỳ tháng 11.

Ngoài ra, Bộ cũng sẽ phân tích, đánh giá cơ cấu nợ công (nợ Chính phủ, nợ Chính phủ bảo lãnh...) và chi phí trả nợ; rà soát, đàm phán, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các khoản vốn nước ngoài bằng tiền cho cân đối ngân sách nhà nước; huy động, giải ngân các khoản vốn vay nước ngoài theo kế hoạch; tiếp tục theo dõi sát tình hình thị trường chứng khoán, nguyên nhân và các yếu tố làm tăng, giảm điểm của thị trường để đề xuất các giải pháp, biện pháp phù hợp.

Bộ cũng tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, Tập đoàn, Tổng công ty trong việc tái cơ cấu DNNN, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thực hiện việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành theo kế hoạch, lộ trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt.