Analytic

Tiêu điểm

Tỷ giá, phí BOT, khủng hoảng chứng khoán... vào Top phát ngôn tuần đầu năm

VNF - 17:10, 08/01/2016

(VNF) - VietnamFinance tổng hợp các phát ngôn kinh tế nổi bật trong tuần đầu năm mới 2016. Đây là tuần công luận nóng với câu chuyện cách thức điều hành tỷ giá mới, khủng hoảng chứng khoán Trung Quốc và các nước, việc "lệch pha" quan điểm về tăng phí BOT giữa Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải...

Tỷ giá, phí BOT, khủng hoảng chứng khoán... vào Top phát ngôn tuần đầu năm