M&A

Vì đâu Agribank bán Công ty Cho thuê tài chính ALCI?

(VNF) - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa thông báo về việc bán doanh nghiệp là Công ty Cho thuê tài chính I Agribank (ALCI) do Agribank sở hữu 100% vốn điều lệ.

Vì đâu Agribank bán Công ty Cho thuê tài chính ALCI?

ALCI được thành lập năm 1998, là công ty 100% vốn do Agribank sở hữu. (Ảnh minh họa)

Lý giải nguyên nhân bán ALCI, Agribank cho biết việc bán đơn vị này thực hiện theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Phương án xử lý pháp nhân ALCI và nghị quyết kỳ họp Hội đồng thành viên Agribank lần thứ IV năm 2017.

Việc bán công ty con ALCI cũng theo Nghị định số 128/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước.

Theo đó, các nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật có liên quan gửi thư hoặc trực tiếp đăng ký mua ALCI tại Ban đầu tư của Agribank trước ngày 15/12/2017.

ALCI được thành lập năm 1998, là công ty 100% vốn do Agribank sở hữu, có vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Hoạt động chính là cho thuê tài chính, huy động vốn từ 01 năm trở lên, phát hành các giấy tờ có giá: trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu... có kỳ hạn trên 1 năm và các nghiệp vụ có liên quan theo quy định của pháp luật.

Tin mới lên