Ông Nguyễn Như Quỳnh ngồi ghế Phó tổng giám đốc HNX