Ông Phùng Quang Hiệp chính thức giữ chức Tổng giám đốc Vinachem