Đại tá Đỗ Văn Hoành làm Chánh thanh tra Bộ Công an