Đề án 22800 được trang bị tên lửa hành trình Kalibr