Điện máy Nguyễn Kim bị phạt và truy thu gần 150 tỷ đồng