đường ven biển nối TP. Sầm Sơn với khu kinh tế Nghi Sơn