4 hành khách đi cùng chuyến bay với bệnh nhân 51 có kết quả âm tính