Kim Jong Un cam kết sẽ từ bỏ chương trình hạt nhân