Nestle thu hơn 10 tỷ USD từ việc bán mảng kinh doanh sản phẩm dưỡng da