10 vấn đề chủ tịch TP. HCM xin ý kiến người dân Thủ Thiêm