Thị trường

10 năm tới, Việt Nam cần 133 tỷ USD đầu tư cho ngành điện

(VNF) – Đây là con số ước tính của Viện Năng lượng – Bộ Công Thương, đưa ra tại báo cáo về quy hoạch điện 8.

10 năm tới, Việt Nam cần 133 tỷ USD đầu tư cho ngành điện

10 năm tới, Việt Nam cần 133 tỷ USD đầu tư cho ngành điện

Cụ thể, trong giai đoạn 2021- 2030, ngành điện cần 133,3 tỷ USD, trong đó nguồn điện cần 96 tỷ USD, lưới điện cần 37,3 tỷ USD. Cơ cấu trung bình vốn đầu tư nguồn và lưới là 72/28. Trung bình mỗi năm 13,3 tỷ USD.

Trong giai đoạn 2031 – 2045, ngành điện cần 184,1 tỷ USD, trong đó nguồn điện cần 136,4 tỷ USD, lưới điện cần 47,7 tỷ USD. Cơ cấu trung bình vốn đầu tư nguồn và lưới là 74/26. Trung bình mỗi năm 12,3 tỷ USD.

Về nhu cầu sử dụng đất, giai đoạn 2021 – 2030, tổng diện tích đất dành cho các công trình điện là 95.000 ha. Trong đó, lưới điện 220 – 500kV là 27.000 ha, điện mặt trời là 22.000 ha, điện gió onshore là 6.000 ha, diện tích mặt biển của điện gió offshore là 37.000 ha.

Giai đoạn 2031 – 2045, tổng diện tích đất dành cho các công trình điện khoảng 106.000 ha. Trong đó, lưới điện 220 – 500 kV khoảng 35.000 ha, điện mặt trời 62.000 ha, điện gió onshore 8.000 ha, diện tích mặt biển của điện gió offshore 353.000 ha.

Theo báo cáo của Viện Năng lượng, về chương trình phát triển nguồn điện, thủy điện vừa và lớn của Việt Nam có tiềm năng kinh tế -kĩ thuật là 75-80 tỷ kWh, 20 GW công suất đặt. Tổng công suất thủy điện vừa và lớn đã được xây dựng đến năm 2019 khoảng 17,9 GW, như vậy có thể phát triển 1,8 GW giai đoạn 2020 – 2025.

Tiềm năng thủy điện nhỏ là 10 GW, rà soát lại còn 6 GW, hiện đã xây dựng 3,5 GW, như vậy có thể phát triển thêm 2,5 GW.

Về khả năng cung cấp than cho sản xuất điện, năm 2020 cung cấp 35 triệu tấn, năm 2025 dự tính 36,3 triệu tấn, năm 2030 dự tính 39,8 triệu tấn, năm 2035 dự tính 39,5 triệu tấn, năm 2036 – 2045 giả thiết là 39,5 triệu tấn.

Viện Năng lượng lưu ý sản lượng than chỉ có thể cung cấp cho 14 GW nhiệt điện than nội hiện có, các nhà máy nhiệt điện chuẩn bị vận hành như Thái Bình II, Hải Dương, Nam Định I, An Khánh II đều phải xem xét sử dụng than trộn. Năm 2019, Việt Nam đã phải nhập khẩu 5 triệu thấn than atraxit để bù than cho các nhà máy than nội.

Về khả năng cung cấp khí trong nước cho phát điện, khí cung cho sản xuất điện năm 2020 là 7,7 tỷ m3, năm 2025 là 14,6 tỷ m3 chủ yếu từ mỏ Cá Voi Xanh và lô B; năm 2030 là 9,2 tỷ m3; 2030 – 2045 là 7,7 tỷ m3/năm.

Khu vực Đông Nam Bộ sẽ phải bù khí từ LNG từ năm 2021 – 2022

Theo Viện Năng lượng, khí lô B chỉ đủ cấp cho trung tâm điện lực Ô Môn (3.800 MW) khí của các mỏ nhỏ không đủ cấp cho nhiệt điện Kiên Giang. Khí Cá Voi Xanh chỉ đủ cấp cho 5 nhà máy đã quy hoạch (5x750 MW). Trong khi đó, mỏ khí Kèn Bầu hiện chưa có kết quả rõ ràng về thành phần khí và quy mô khai thác hàng năm.

Tin mới lên