Tài chính

10 tháng: Ngân sách có thêm hơn 1.800 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan

(VNF) - Tính đến ngày 31/10, toàn ngành hải quan đã thực thu được 1.801,8 tỷ đồng vào ngân sách từ việc ấn định thuế và xử phạt, qua công tác kiểm tra sau thông quan.

10 tháng: Ngân sách có thêm hơn 1.800 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan

10 tháng: Ngân sách có thêm hơn 1.800 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan. (Ảnh minh họa)

Theo Cục Kiểm tra sau thông quan (Tổng cục Hải quan), tính từ 1/1 - 31/10/2018, đơn vị này đã thực hiện kiểm tra sau thông quan 148 cuộc tại trụ sở của người khai hải quan, đạt 99% chỉ tiêu giao năm 2018.

Số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 979 tỷ đồng, tăng 61% so với năm 2017; đã thực thu vào ngân sách nhà nước số tiền (bao gồm thu cả các cuộc năm 2017) là 891,9 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 137% chỉ tiêu năm 2018.

Cục Kiểm tra sau thông quan cũng cho biết lũy kế đến ngày 31/10/2018, toàn lực lượng kiểm tra sau thông quan đã thực hiện 6.335 cuộc kiểm tra.

Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 1.929,8 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2017; đã thực thu vào ngân sách nhà nước số tiền (bao gồm thu cả các cuộc năm 2017) là 1.801,8 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2017.

Từ nay đến cuối năm, lực lượng kiểm tra sau thông quan toàn ngành cho biết sẽ tiếp tục chủ động đẩy mạnh công tác thu thập, phân tích thông tin để phục vụ việc lựa chọn doanh nghiệp kiểm tra. Đặc biệt, các cơ quan này cũng sẽ tăng cường thu thập, phân tích thông tin các doanh nghiệp, lĩnh vực, mặt hàng trọng điểm, có rủi ro cao, tỷ trọng kim ngạch xuất nhập khẩu, số thuế lớn trên phạm vi toàn quốc...

Theo số liệu trước đó của Tổng cục Hải quan, lũy kế đến ngày 31/10/2018, toàn ngành Hải quan đã thu ngân sách 254.160 tỷ đồng, đạt 89,8% dự toán, bằng 86,74% chỉ tiêu phấn đấu (293.000 tỷ đồng), tăng 6,82% so với cùng kỳ năm 2017.

Thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho biết tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong 10 tháng năm 2018 ước đạt 394,11 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu ước đạt 200,27 tỷ USD tăng 14,2% và nhập khẩu ước đạt 193,84 tỷ USD tăng 11,8%.

Riêng trong tháng 10/2018, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của cả nước ước đạt 41,5 tỷ USD, tăng 2,1% so với tháng trước; trong đó trị giá xuất khẩu ước đạt 20,8 tỷ USD, giảm 1,5% và trị giá nhập khẩu ước đạt 20,7 tỷ USD, tăng 6,1%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 10/2018 ước tính thặng dư 100 triệu USD. Qua đó, nâng mức thặng dư của Việt Nam trong 10 tháng năm 2018 lên 6,42 tỷ USD.

Tin mới lên