Tài chính

100 cổ phiếu bị HNX đưa vào diện cảnh báo nhà đầu tư

(VNF) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố 100 cổ phiếu cảnh báo nhà đầu tư tại ngày 22/6.

100 cổ phiếu bị HNX đưa vào diện cảnh báo nhà đầu tư

100 cổ phiếu bị HNX đưa vào diện cảnh báo

Cụ thể, có 84 cổ phiếu bị hạn chế giao dịch, 9 cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch và 7 cổ phiếu của doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ đồng.

Một số “tên tuổi” bị hạn chế giao dịch phải kể đến là Công ty Cổ phần Lilama 45.4, Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2, Công ty Cổ phần Giầy Thượng Đình, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 và Công ty Cổ phần Beton 6…

9 mã bị đình chỉ giao dịch gồm CTCP Nhựa Tân Hóa, CTCP Khoáng sản và Luyện kim Bắc Á, CTCP Khoáng sản Na Rì Hamico, Công ty cổ phần Đầu tư Khoáng Sản Tây Bắc, CTCP Luyện Kim Phú Thịnh, CTCP Tập đoàn Quốc Tế FBA, CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang.

7 cổ phiếu của doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ đồng gồm CTCP Xây dựng và Phát triển Cơ sở hạ tầng, CTCP Đường bộ Hải Phòng, CTCP Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh, CTCP Licogi Quảng Ngãi, CTCP Sông Đà 19, CTCP Vận tải biển Vinaship, CTCP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam.

Tin mới lên